Den otevřených dveří

Standardní den otevřených dveří Vám bohužel nabídnout nemůžeme z důvodu opatření souvisejících s nouzovým stavem.
V této prezentaci jsme se proto pokusili přehledně soustředit základní informace o naší univerzitě
a zejména Vám poskytnout přímé kontakty na zástupce jednotlivých studijních programů, kteří jsou připraveni zodpovědět Vaše dotazy.

Aktuální informace k přijímacímu řízení

 • Přihlášky ke studiu přijímáme do 26. října 2020.
 • Do studijních programů v češtině přijímáme bez přijímacích zkoušek.
 • Přijímací zkoušky do anglických programů se konají online.

Metropolitní univerzita Praha

 • 15 500+ Absolventů

  MUP otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby jimi prošlo více než 15 500 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských programů. Univerzita v současné době poskytuje výuku přibližně 4 000 studentů v českém i anglickém jazyce.
 • 200+ Partnerských univerzit

  Zahraniční spolupráce je pro MUP klíčovou aktivitou. Svědčí o tom více než 200 partnerských univerzit po celém světě, zahraniční studenti z více než 70 zemí světa, aktivní účast v programu Erasmus+, nabídka zahraničních stáží studentům i absolventům a programy Double Degree, které umožňují studentům získat diplom dvou univerzit.
 • 4 Programy kompletně v angličtině

  Výuka anglických programů je na MUP realizována v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. V angličtině je možné studovat programy Anglophone Studies, International Business / Regional Studies and International Business, International Relations - Asian Studies a International Relations - European Studies.
 • 5 Vědeckých center

  Věda a výzkum je stěžejní součástí akademické výuky na MUP a přispívá k jejímu vysokému standardu. MUP svým studentům nabízí četné doprovodné programy v rámci jednotlivých kateder či vědeckých center. Jedná se zejména o mezinárodní konference a kulaté stoly s významnými českými i zahraničními odborníky.
 • 70 Studentů v programu Škola bez bariér

  Škola bez bariér je sociální program pro studenty s pohybovým postižením, realizovaný Metropolitní univerzitou Praha od roku 2003. Za tento program byla MUP již několikrát oceněna. Každoročně na MUP studuje v rámci Školy bez bariér cca 70 studentů.
 • 4 333 Kč měsíčně

  Studium na MUP není drahé, měsíčně vychází pouze na 4 333 Kč / 172 € u kombinované formy a 4 750 Kč / 188,50 € u prezenční formy. Školné se platí za celý akademický rok a můžete si ho rozložit do více plateb.

Anglophone Studies (Bc. / Mgr.)

katedra bakalářský program magisterský program

Máte dotazy k programu Anglophone Studies?
Neváhejte a napište nám na as@mup.cz.

Cestovní ruch (Bc.)

katedra bakalářský program

Máte dotazy k programu Cestovní ruch?
Neváhejte a napište nám na cr@mup.cz.

Humanitní studia (Bc.) / Politologie (Mgr.)

katedra bakalářský program magisterský program

Máte dotazy k programům Humanitní studia a/nebo Politologie?
Neváhejte a napište nám na phs@mup.cz.

International Business (Bc.) /
Regional Studies and International Business (Ing.)

katedra bakalářský program magisterský program

Máte dotazy k programu International Business a/nebo Regional Studies and International Business?
Neváhejte a napište nám na mo@mup.cz.

International Relations - Asian Studies (Bc.)

katedra bakalářský program

Máte dotazy k programu International Relations - Asian Studies?
Neváhejte a napište nám na asmv@mup.cz.

International Relations - European Studies (Bc., Mgr.)

katedra bakalářský program magisterský program

Máte dotazy k programu International Relations - European Studies?
Neváhejte a napište nám na ires@mup.cz.

Mediální studia (Bc., Mgr.)

katedra bakalářský program magisterský program

Máte dotazy k programu Mediální studia?
Neváhejte a napište nám na ms@mup.cz.

Mezinárodní obchod (Bc.) /
Regionální studia a mezinárodní obchod (Ing.)

katedra bakalářský program magisterský program

Máte dotazy k programu Mezinárodní obchod a/nebo Regionální studia a mezinárodní obchod?
Neváhejte a napište nám na mo@mup.cz.

Mezinárodní vztahy - asijská studia (Bc.) /
Asijská studia (Mgr.)

katedra bakalářský program magisterský program

Máte dotazy k programu Mezinárodní vztahy - asijská studia a/nebo Asijská studia?
Neváhejte a napište nám na asmv@mup.cz.

Mezinárodní vztahy - evropská studia (Bc. / Mgr.)

katedra bakalářský programmagisterský program

Máte dotazy k programu Mezinárodní vztahy - evropská studia?
Neváhejte a napište nám na mves@mup.cz.

Veřejná správa (Bc.) /
Evropská studia a veřejná správa (Mgr.)

katedra bakalářský program magisterský program

Máte dotazy k programu Veřejná správa a/nebo Evropská studia a veřejná správa?
Neváhejte a napište nám na pdvs@mup.cz.

Průběh přijímacího řízení na MUP

 • 1. Podání přihlášky

  Elektronicky (550 Kč) na prihlaska.mup.cz. Termín pro podání přihlášky byl pro akademický rok 2020/2021 prodloužen do 26.10.2020.
 • 2. Přijímací řízení

  Pro akademický rok 2020/2021 jsou programy vyučované v češtině mimořádně bez přijímacích zkoušek; online přijímací zkouška z angličtiny se koná pouze pro anglicky vyučované programy.
 • 3. Rozhodnutí o přijetí

  Obdržíte elektronicky po splnění všech náležitostí přijímacího řízení.
 • 4. Zaplacení školného

  Školné na akademický rok 2020/2021 lze uhradit s odloženou splatností.
 • 5. Podepsání smlouvy

  Při podpisu smlouvy je nutné dodat kopii diplomu dokládajícího nejvyšší dosažené vzdělání.
 • 6. Zápis a imatrikulace

  Při zápisu budete informováni o průběhu studia a zároveň složíte imatrikulační slib.

Harmonogram akademického roku

Prezenční studium

Kombinované studium

Studijní oddělení

Studijní oddělení je Vám k dispozici od podání přihlášky ke studiu až po promoci.

 • budova Praha-Strašnice
 • budova Praha-Jarov

Z důvodu mimořádných opatření je studijní oddělení pro osobní kontakt uzavřeno. Kontaktujte nás prosím emailem (strasnice@mup.cz) nebo na tel. +420 725 044 123. Více informací zde.

Zahraniční oddělení

Umožňuje studentům výjezd na:

 • studijní pobyty do zemí EU a do zemí mimo EU
 • pracovní stáže do zemí EU

Student má nárok na finanční podporu ve výši 300-600 €/měsíc.

Student je po celou dobu od podání přihlášky po návrat zpět na MUP podporován koordinátorem MUP.

Program Erasmus+

 • studijní pobyty na zahraničních VŠ s grantem Evropské unie na každý měsíc pobytu (semestr nebo celý akademický rok s plným uznáním studia na MUP)
 • pracovní stáže pro studenty a absolventy MUP – pracovní zkušenost v rozsahu plného pracovního úvazku ve firmách a institucích v zemích zapojených do programu, s grantem EU na každý měsíc pobytu (2-12 měsíců); každoročně se účastní 50-60 studentů a absolventů

Rozpočet Erasmus: soukromé VŠ v ČR 2018 (v EUR)

Pravidla programu Erasmus+

Kolikrát je možné se v programu Erasmus+ zapojit?

Max. délka v měsících
Bakalářské studium 12 měsíců
Magisterské studium 12 měsíců
Doktorské studium 12 měsíců

Sčítá se počet měsíců jak za studijní pobyt, tak i za pracovní stáž - rozložení studijních pobytů a stáží je na rozhodnutí studenta.

Programy Double Degree

 • studenti po dokončení bakalářského/magisterského studia na MUP obdrží diplom obou univerzit
 • celoroční studium je na evropských univerzitách finančně podporováno grantem z programu Erasmus+
 • SRH Hochschule Berlin (Německo)
 • INSEEC Business School (Francie)
 • University of Trento (Itálie)
 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica (Slovensko)
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (Slovensko)
 • Manipal University (Indie)

Školné na MUP

bakalářské a magisterské programy

Studium na MUP není drahé, měsíčně vychází pouze na 4 333 Kč u kombinované formy a 4 750 Kč u prezenční formy. Školné se platí za celý akademický rok a můžete si ho rozložit do více plateb.

prezenční forma

za akademický rok

57 000 Kč | 1 splátka

nebo

30 000 Kč | 2 splátky

kombinovaná forma

za akademický rok

52 000 Kč | 1 splátka

nebo

27 000 Kč | 2 splátky

Rozložení ročního školného do více plateb
Nestačí Vám rozložení plateb školného na dvě splátky? MUP umožňuje rozložení plateb do více splátek na základě individuálních potřeb. Stačí pouze podat žádost studijnímu oddělení. Napište nám na info@mup.cz.

Školné na akademický rok 2020/2021 lze uhradit s odloženou splatností. Podrobné informace zde.

Výuka cizích jazyků na MUP

Jaké jazyky můžete studovat?

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • španělština
 • japonština
 • čínština
 • čeština pro cizince

Forma výuky

 • komunikativní metoda, progresivní přístup
 • důraz na praktické využití cizího jazyka
 • seznámení s reáliemi ČR / anglicky mluvících zemí
 • zaměření také na odborný jazyk
 • spolupráce s mezinárodními kulturními institucemi
 • přípravné kurzy angličtiny na mezinárodně uznávané zkoušky

Výuka cizích jazyků na MUP

Intenzivní jazykové kurzy

Přípravný rok:
30 týdnů výuky (základní verze) nebo 36 týdnů výuky (rozšířená verze), každý všední den 4 x 40 min.

Semestrální kurz:
15 týdnů výuky (základní verze) nebo 18 týdnů výuky (rozšířená verze), každý všední den 4 x 40 min.

Anglický jazyk

 • pro mírně a středně pokročilé
 • ukončení kurzu na úrovni B2/C1
 • možnost složení mezinárodně uznávané zkoušky

Čeština pro cizince

 • pro začátečníky a mírně pokročilé
 • ukončení kurzu na úrovni B1/B2

Doplňkové aktivity

Vědecká centra

 • Centrum pro studium Blízkého východu (CMES)
 • Centrum bezpečnostních studií (C4SS)
 • Iberoamerické centrum (IAC)
 • Centrum pro studium mediální kultury (CSMK)
 • Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva (CSVEP)

Konference

Kulaté stoly

Odborná knihovna Jiřího Hájka

 • centrální knihovna – budova Praha-Strašnice
 • přes 50 tisíc svazků
 • předplatné přes 80 odborných periodik
 • přístup do informačních databází JSTOR a EBSCOhost, E-books Cambridge
 • depozitní knihovna Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě
 • vzdělávání na téma práce s informacemi
 • prodej publikací MUP Press
 • více o knihovně

Sportovní klub MUP

Semestrální kurzy

 • basketbal, fotbal, futsal, florbal, volejbal
 • bosu, joga, zumba, box
 • golf, tenis, badminton

Týdenní kurzy

 • cyklistické
 • vodácké
 • lyžařské

Více o Sportovním klubu MUP.

Škola bez bariér

Studenti s pohybovým postižením si mohou v souladu se stipendijním řádem požádat o přiznání stipendia pro celou dobu studia na MUP. V rámci tohoto programu umožňuje MUP uchazečům s pohybovým postižením studium v kompletně bezbariérových budovách.

 • program určený studentům s pohybovým postižením
 • stipendium ve výši 90 % školného
 • bezbariérové budovy
 • zapůjčení studijních pomůcek
 • studijní poradkyně
 • studium v zahraničí
 • česká i zahraniční ocenění programu
 • více o programu Škola bez bariér

iMUP

univerzitní portál - aktuální články a fotografie z dění na univerzitě

Jak to u nás vypadá

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16

Budova MUP v Praze-Strašnicích.
Budova MUP v Praze-Jarově.
Prostory MUP ve Strašnické budově.
Café-Bistro MUP ve Strašnické budově.
Zahájení workshopu katedry International Relations and European Studies.
Seminář katedry právních disciplín a veřejné správy.
Studovna Odborné knihovny Jiřího Hájka.
Studovna Odborné knihovny Jiřího Hájka.
Mediální studio v jarovské budově MUP.
Relaxační zóna v jarovské budově MUP.
Přímý přenos z konference konané v aule strašnické budovy.
Diskuse v rámci kulatého stolu v Praze-Strašnicích.
Semestrální sportovní kurzy v tělocvičně MUP.
Fotbalové utkání Sportovního klubu MUP.
Sportovní klub MUP - vícedenní akce.
Promoce na Mariánském náměstí v centru Prahy.

Děkujeme Vám za pozornost

a těšíme se na shledanou!

Vaše MUP 😊